aaskf.org.tr Ankara Amat?r Spor Kulüpleri Federasyonu – Lig Sistemi ve Haberler

aaskf.org.tr
Title: Ankara Amat?r Spor Kulüpleri Federasyonu – Lig Sistemi ve Haberler
Keywords:
Description: Ankara Amat?r Spor Kulüpleri Federasyonu – Lig Sistemi ve Haberler Skip to content Ankara Amat?r Spor Kulüpleri Federasyonu Lig Sistemi ve Haberler Mobil Menü i?in T?klay?n?z Ana Sayfa Ankara ASKF Ama
aaskf.org.tr is ranked 3752562 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,907. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. aaskf.org.tr has 43% seo score.

aaskf.org.tr Information

Website / Domain: aaskf.org.tr
Website IP Address: 104.31.84.180
Domain DNS Server: venus.ns.cloudflare.com,terin.ns.cloudflare.com

aaskf.org.tr Rank

Alexa Rank: 3752562
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

aaskf.org.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,907
Daily Revenue: $13
Monthly Revenue $403
Yearly Revenue: $4,907
Daily Unique Visitors 1,237
Monthly Unique Visitors: 37,110
Yearly Unique Visitors: 451,505

aaskf.org.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 15 Aug 2016 02:50:07 GMT
Server Apache

aaskf.org.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

aaskf.org.tr Traffic Sources Chart

aaskf.org.tr Similar Website

Domain Site Title

aaskf.org.tr Alexa Rank History Chart

aaskf.org.tr aleax

aaskf.org.tr Html To Plain Text

Ankara Amat?r Spor Kulüpleri Federasyonu – Lig Sistemi ve Haberler Skip to content Ankara Amat?r Spor Kulüpleri Federasyonu Lig Sistemi ve Haberler Mobil Menü i?in T?klay?n?z Ana Sayfa Ankara ASKF Ama? Tarih?e Tüzük Y?netim Kurulu Yürütme Kurulu Denetim Kurulu ?l Disiplin Kurulu Onur Kurulu Ba?kanlar Kurulu Sonu? Bildirgesi Taban Birlikleri Kulüplerimiz Haftal?k Program Projeler Haberler Ar?iv Duyurular Formlar ?leti?im ?leti?im Bilgileri AASKF Genel ?leti?im Formu Fikstür ve Puan Durumlar?: SAL 1.Amat?r 1.Amat?r Play Off 1.Amat?r Ligi 1.Grup 1.Amat?r Ligi 2.Grup 1.Amat?r Ligi 3.Grup 1.Amat?r Ligi 4.Grup 1.Amat?r Ligi 5.Grup 2.Amat?r 2.Amat?r Ligi 1.Grup 2.Amat?r Ligi 2.Grup 2.Amat?r Ligi 3.Grup 2.Amat?r Ligi 4.Grup 2.Amat?r Ligi 5.Grup U19-1 1. U19 Ligi 1.Grup 1. U19 Ligi 2.Grup 1. U19 Ligi 3.Grup 1. U19 Ligi 4.Grup 1. U19 Ligi 5.Grup 1. U19 Ligi 6.Grup U19-2 2. U19 Ligi 1.Grup 2. U19 Ligi 2.Grup 2. U19 Ligi 3.Grup 2. U19 Ligi 4.Grup 2. U19 Ligi 5.Grup 2. U19 Ligi 6.Grup 2. U19 Ligi 7.Grup U17 U17 Play Off u17 Play Off Ligi 1.Grup u17 Play Off Ligi 2.Grup u17 Play Off Ligi 3.Grup u17 Play Off Ligi 4.Grup u17 Ligi 1.Grup u17 Ligi 2.Grup u17 Ligi 3.Grup u17 Ligi 4.Grup u17 Ligi 5.Grup u17 Ligi 6.Grup u17 Ligi 7.Grup u17 Ligi 8.Grup u17 Ligi 9.Grup u17 Ligi 10.Grup U16 U16 Play Off U16 Play Off Ligi 1.Grup U16 Play Off Ligi 2.Grup U16 Play Off Ligi 3.Grup U16 Play Off Ligi 4.Grup U16 Ligi 1.Grup U16 Ligi 2.Grup U16 Ligi 3.Grup U16 Ligi 4.Grup U16 Ligi 5.Grup U16 Ligi 6.Grup U16 Ligi 7.Grup U16 Ligi 8.Grup U16 Ligi 9.Grup U16 Ligi 10.Grup U16 Ligi 11.Grup U15 U15 Play Off u15 Play Off Ligi 1.Grup u15 Play Off Ligi 2.Grup u15 Play Off Ligi 3.Grup u15 Play Off Ligi 4.Grup u15 Ligi 1.Grup u15 Ligi 2.Grup u15 Ligi 3.Grup u15 Ligi 4.Grup u15 Ligi 5.Grup u15 Ligi 6.Grup u15 Ligi 7.Grup u15 Ligi 8.Grup u15 Ligi 9.Grup U14 U14 Play Off u14 Play Off Ligi 1.Grup u14 Play Off Ligi 2.Grup u14 Play Off Ligi 3.Grup u14 Play Off Ligi 4.Grup U14 Ligi 1.Grup U14 Ligi 2.Grup U14 Ligi 3.Grup U14 Ligi 4.Grup U14 Ligi 5.Grup U14 Ligi 6.Grup U14 Ligi 7.Grup U14 Ligi 8.Grup U14 Ligi 9.Grup U14 Ligi 10.Grup U13 U13 Play Off Ligi U13 Play Off Ligi 1.Grup U13 Play Off Ligi 2.Grup U13 Play Off Ligi 3.Grup U13 Play Off Ligi 4.Grup U13 Ligi 1.Grup U13 Ligi 2.Grup U13 Ligi 3.Grup U13 Ligi 4.Grup U13 Ligi 5.Grup U13 Ligi 6.Grup U13 Ligi 7.Grup U13 Ligi 8.Grup U13 Ligi 9.Grup U12 u12 Ligi 1.Grup u12 Ligi 2.Grup u12 Ligi 3.Grup u12 Ligi 4.Grup u12 Ligi 5.Grup u12 Ligi 6.Grup u12 Ligi 7.Grup U11 U11 Ligi 1.Grup U11 Ligi 2.Grup U11 Ligi 3.Grup U11 Ligi 4.Grup U11 Ligi 5.Grup U11 Ligi 6.Grup U11 Ligi 7.Grup U11 Ligi 8.Grup U11 Ligi 9.Grup Ma? Yay?nlar? 2016-2017 AMAT?R FUTBOL SEZONU U-15 VE U-17 L?GLER? F?KSTüRü ?EK?L?YOR 2016-2017 Amat?r Futbol Sezonu U-15 ve U-17 Ligleri fikstürleri 18 A?ustos 2016 Per?embe günü Alt?nda? Belediyesi D??kap? Hastanesi yan? Yunus Emre Kültür Merkezinde saat 15:00-17:00 saatleri aras?nda ?ekilecektir. Kat?l?mc? Spor Haberin Devam? VEFAT VE BA?SA?LI?I FEDERASYONUMUZA üYE KULüPLER?M?ZDEN ETL?K GüCü SPOR KULüP BA?KANI AL? ?HSAN KO?AK’IN ANNES? VEFAT ETM??T?R. CENAZES? BU GüN ??LE NAMAZINA MüTEAK?P KAR?IYAKA MEZARLI?INDA TOPRA?A VER?LECEKT?R. MERHUMEYE ALLAH’TAN RAHMET, KEDERL? A?LES?NE VE Haberin Devam? AMAT?RLERE MüJDE “TFF taraf?ndan organize edilen amat?r müsabakalar ile gen?lik ve spor kulüplerimizin antrenman ve di?er faaliyetleri i?in kullan?lan saha ve tesisler i?in ücret al?nmamas?” ile ilgili Gen?lik ve Spor Genel Müdürlü?ü Haberin Devam? üCRETLERDEK? DE????KL?KLER ???N TE?EKKüR EDER?Z Amat?r Spor Kulüpleri Federasyonlar? olarak amat?r futbolumuzun maddi anlamda desteklenmesi i?in sunmu? oldu?umuz tekliflerin de?erlendirilmesiyle birlikte; 2016-2017 Futbol Sezonunda 1997 ve daha büyük do?umlu futbolcular?n transferinde TFF ‘ye ?denen ücret 350 TL’ Haberin Devam? 2016-2017 FUTBOL SEZONUNDA YAPILAN ?NEML? DE????KL?KLER 2016-2017 Futbol Sezonunda; 1- BAL, SAL, AMAT?R 1’?NC? Lig tak?mlar? 9 ki?ilik müsabaka listesi verseler dahi 1998 – 1999 – 2000 Do?umlu 1 futbolcuyu müsabakada oynatmak zorundad?r. Oynatmad??? takdirde hükmen ( 3-0 Haberin Devam? 2016-2017 FUTBOL SEZONU KATILIMI ???N ?LG?L? YAZI VE GEREKL? EVRAKLAR Federasyonumuza üye spor kulüplerimizin 2016-2017 Amat?r Futbol Sezonuna kat?l?mlar? i?in ilgili yaz? ve düzenlenmesi gereken evraklar ektedir. ANKARA AMAT?R SPOR KULüPLER? FEDERASYONU 2016-2017 SEZON YAZISI EK.6 EK-19 kulüp taah.YEN? EK-21 Haberin Devam? 2016-2017 SEZONU AMAT?R FUTBOL L?GLER? UYGULAMA ESASLARI K?TAP?I?I YAYINLANDI 2016-2017 Futbol Sezonunda Amat?r Liglerde Uygulanacak olan Esaslarla ilgili olan Kitap??k TFF taraf?ndan yay?nlanarak yürürlü?e girmi?tir. ANKARA AMAT?R SPOR KULüPLER? FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU AMAT?R FUTBOL L?GLER?NDE UYGULANACAK ESASLAR FEDERASYON BA?KANIMIZ KON TV’DE Federasyon Ba?kan?m?z 02.08.2016 Sal? (bugün) günü saat 11:30’da KON TV’de moderat?rlü?ünü ?etin ALTAN’?n yapt??? ”Ankara Konu?uyor” program?na konuk olarak kat?lacakt?r. Federasyon Ba?kan?m?z?n Amat?r Spor ba?ta olmak üzere, AKM Alan?na ve 19 Haberin Devam? GOTH?A CUP’TA ?AMP?YON ?AYYOLUSPOR Federasyonumuza üye spor kulüplerimizden ?ayyoluspor Kulübü, ?sve?’in G?teborg ?ehrinde düzenlenen Avrupa’n?n en büyük gen?lik turnuvas? olan GOTH?A CUP’ta U16 kategorisinde 184 tak?m? geride b?rakarak ?ampiyon olmu?tur. 42 y?ll?k GOTH?A CUP Haberin Devam? TFF FUTBOL ?L TEMS?LC?S? ATANDI Türkiye Futbol Federasyonunca, Federasyonumuz Y?netim Kurulu üyesi Mustafa YILDIZ 2016 – 2017, 2017- 2018 Amat?r Futbol Sezonlar?nda Ankara Futbol ?l Temsilcisi olarak atanm??t?r. Federasyon olarak Futbol ?l Temsilcili?i g?revini ?nceki Haberin Devam? Toplam 133 sayfa, 1. sayfa g?steriliyor.12345...102030...?Son ? AASKF Kulüp Veri Giri? Formu Genel ?leti?im Formu Arama: Futbol ?l Temsilcili?i Haftal?k Program? Ankara ASKF Nostalji Kurallar ve Talimatlar Amat?r Lisans Formlar? Kararlar Bas?nda AASKF Spor Bas?n? Amat?r Futbol Kitap???? B?lgesel Amat?r Lig Spor Tesisleri Kurumsal Linkler ?nemli Telefonlar Spor Haberleri HT Spor Spor Hatt? Fanatik fotoMa? Klasspor Amat?rün Sesi Amk Spor FotoSpor HABERAKAR - Spor Destek?ilerimiz Ba?lant?lar Türkiye Futbol Federasyonu Gen?lik ve Spor Bakanl??? Spor Genel Müdürlü?ü Türkiye Amat?r Spor Kulüpleri Konfederasyonu Ankara Gen?lik ve Spor ?l Müdürlü?ü TüFAD Ankara ?ubesi TFFHGD Ankara ?ubesi TFSKD Ankara ?ubesi TSYD Ankara ?ubesi Son Yorumlar VEFAT VE BA?SA?LI?I i?in TARIMKRED?SPOR KULüBü VEFAT VE BA?SA?LI?I i?in MET?N KO? TFF FUTBOL ?L TEMS?LC?S? ATANDI i?in ALPER SARI TFF FUTBOL ?L TEMS?LC?S? ATANDI i?in Soner cengiz TFF FUTBOL ?L TEMS?LC?S? ATANDI i?in Soner cengiz ? 2016 Ankara Amat?r Spor Kulüpleri Federasyonu Tüm Haklar? Sakl?d?r Ankara Amat?r Spor Kulüpleri Federasyonu Ana Sayfa Ankara ASKF Ama? Tarih?e Tüzük Y?netim Kurulu Yürütme Kurulu Denetim Kurulu ?l Disiplin Kurulu Onur Kurulu Ba?kanlar Kurulu Sonu? Bildirgesi Taban Birlikleri Kulüplerimiz Haftal?k Program Projeler Haberler Ar?iv Duyurular Formlar ?leti?im ?leti?im Bilgileri AASKF Genel ?leti?im Formu Puan Durumu SAL 1.Amat?r 1.Amat?r Play Off 1.Amat?r Ligi 1.Grup 1.Amat?r Ligi 2.Grup 1.Amat?r Ligi 3.Grup 1.Amat?r Ligi 4.Grup 1.Amat?r Ligi 5.Grup 2.Amat?r 2.Amat?r Ligi 1.Grup 2.Amat?r Ligi 2.Grup 2.Amat?r Ligi 3.Grup 2.Amat?r Ligi 4.Grup 2.Amat?r Ligi 5.Grup U19-1 1. U19 Ligi 1.Grup 1. U19 Ligi 2.Grup 1. U19 Ligi 3.Grup 1. U19 Ligi 4.Grup 1. U19 Ligi 5.Grup 1. U19 Ligi 6.Grup U19-2 2. U19 Ligi 1.Grup 2. U19 Ligi 2.Grup 2. U19 Ligi 3.Grup 2. U19 Ligi 4.Grup 2. U19 Ligi 5.Grup 2. U19 Ligi 6.Grup 2. U19 Ligi 7.Grup U17 U17 Play Off u17 Play Off Ligi 1.Grup u17 Play Off Ligi 2.Grup u17 Play Off Ligi 3.Grup u17 Play Off Ligi 4.Grup u17 Ligi 1.Grup u17 Ligi 2.Grup u17 Ligi 3.Grup u17 Ligi 4.Grup u17 Ligi 5.Grup u17 Ligi 6.Grup u17 Ligi 7.Grup u17 Ligi 8.Grup u17 Ligi 9.Grup u17 Ligi 10.Grup U16 U16 Play Off U16 Play Off Ligi 1.Grup U16 Play Off Ligi 2.Grup U16 Play Off Ligi 3.Grup U16 Play Off Ligi 4.Grup U16 Ligi 1.Grup U16 Ligi 2.Grup U16 Ligi 3.Grup U16 Ligi 4.Grup U16 Ligi 5.Grup U16 Ligi 6.Grup U16 Ligi 7.Grup U16 Ligi 8.Grup U16 Ligi 9.Grup U16 Ligi 10.Grup U16 Ligi 11.Grup U15 U15 Play Off u15 Play Off Ligi 1.Grup u15 Play Off Ligi 2.Grup u15 Play Off Ligi 3.Grup u15 Play Off Ligi 4.Grup u15 Ligi 1.Grup u15 Ligi 2.Grup u15 Ligi 3.Grup u15 Ligi 4.Grup u15 Ligi 5.Grup u15 Ligi 6.Grup u15 Ligi 7.Grup u15 Ligi 8.Grup u15 Ligi 9.Grup U14 U14 Play Off u14 Play Off Ligi 1.Grup u14 Play Off Ligi 2.Grup u14 Play Off Ligi 3.Grup u14 Play Off Ligi 4.Grup U14 Ligi 1.Grup U14 Ligi 2.Grup U14 Ligi 3.Grup U14 Ligi 4.Grup U14 Ligi 5.Grup U14 Ligi 6.Grup U14 Ligi 7.Grup U14 Ligi 8.Grup U14 Ligi 9.Grup U14 Ligi 10.Grup U13 U13 Play Off Ligi U13 Play Off Ligi 1.Grup U13 Play Off Ligi 2.Grup U13 Play Off Ligi 3.Grup U13 Play Off Ligi 4.Grup U13 Ligi 1.Grup U13 Ligi 2.Grup U13 Ligi 3.Grup U13 Ligi 4.Grup U13 Ligi 5.Grup U13 Ligi 6.Grup U13 Ligi 7.Grup U13 Ligi 8.Grup U13 Ligi 9.Grup U12 u12 Ligi 1.Grup u12 Ligi 2.Grup u12 Ligi 3.Grup u12 Ligi 4.Grup u12 Ligi 5.Grup u12 Ligi 6.Grup u12 Ligi 7.Grup U11 U11 Ligi 1.Grup U11 Ligi 2.Grup U11 Ligi 3.Grup U11 Ligi 4.Grup U11 Ligi 5.Grup U11 Ligi 6.Grup U11 Ligi 7.Grup U11 Ligi 8.Grup U11 Ligi 9.Grup Ma? Yay?nlar?

aaskf.org.tr Whois

Domain Name: AASKF.ORG.TR